BÌA ĐỰNG HỒ SƠ

Bìa đựng hồ sơ - Folders, in bìa đựng hồ sơ, in bìa kẹp hồ sơ, in bìa đựng file, in bìa kẹp file, in folder, in giá rẻIn Folder- Bìa đựng hồ sơ

Bìa đựng hồ sơ - Folders, in bìa đựng hồ sơ, in bìa kẹp hồ sơ, in bìa đựng file, in bìa kẹp file, in folder, in giá rẻ, In Folder- Bìa đựng hồ sơ

Bìa đựng hồ sơ - Folders, in bìa đựng hồ sơ, in bìa kẹp hồ sơ, in bìa đựng file, in bìa kẹp file, in folder, in giá rẻ, In Folder- Bìa đựng hồ sơ

Bìa đựng hồ sơ - Folders, in bìa đựng hồ sơ, in bìa kẹp hồ sơ, in bìa đựng file, in bìa kẹp file, in folder, in giá rẻ, In Folder- Bìa đựng hồ sơ


BẢNG BÁO GIÁ

Folder 1 mặt 22x31 cm (tay gấp 7cm)
SLượng/Loại Giấy
Couche 250 gsm
Couche 300 gsm
500
5.100 đ
5.750 đ
1.000
3.600 đ
4.215 đ
2.000
2.650 đ
3.215 đ
3.000
2.400 đ
2.970 đ


Folder 2 mặt 22x31 cm (tay gấp 7cm)

SLượng/Loại Giấy
Couche 250 gsm
Couche 300 gsm
500
6.300 đ
6.915 đ
1.000
4.175 đ
4.800 đ
2.000
2.950 đ
3.510 đ
3.000
2.650 đ
3.180 đ


CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BƯỚC CHÂN VIỆTTwitter Delicious Facebook Digg Favorites More