IN BAO THƯ

in bao thư giá rẻ - in bì thư - in phong bì,Phong bì, bì thư, in phong bì giá rẻ, in an phong bì,In phong bì, In bao thư, In bao thơ, in phong bi gia re, in bao thu gia re, in bao tho gia re, in phong bi offset, in bao thu offset, in bao tho offset, in nhanh phong bì
BẢNG BÁO GIÁ

Bao thư 12x22 cm (nắp 3cm)

SLượng/Loại Giấy
Fort 80 gsm
Fort 100 gsm
Fort 120 gsm
500
3.315 đ
3.400 đ
3.500 đ
1.000
1.770 đ
1.820 đ
1.870 đ
2.000
1.100 đ
1.150 đ
1.200 đ
3.000
850 đ
885 đ
930 đ
(khách hàng có nhu cầu băng keo nắp: số lượng ít cộng thêm 200.000 đ/lô,còn số lượng >= 3.000 cái thì tình thêm 130 đ/cái)

Bao thư 25x35 cm (nắp 3cm)
SLượng/Loại Giấy
Fort 80 gsm
Fort 100 gsm
Fort 120 gsm
500
4.050 đ
4.215 đ
4.325 đ
1.000
2.450 đ
2.700 đ
2.800 đ
2.000
1.650 đ
1.830 đ
1.950 đ
3.000
 1.375 đ
1.545 đ
1.655 đ
(khách hàng có nhu cầu băng keo nắp: số lượng ít cộng thêm 300.000 đ/lô,còn số lượng >= 3.000 cái thì tình thêm 180 đ/cái)


CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BƯỚC CHÂN VIỆT


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More