IN LỊCH TẾT

Công ty in lịch tết 2013, in lịch tết, thiết kế lịch tết độc quyền, in lịch tết 2013, nhận in lịch tết 2013, cung cấp mẫu lịch tết 2013, phôi lịch tết 2013

Công ty in lịch tết 2013, in lịch tết, thiết kế lịch tết độc quyền, in lịch tết 2013, nhàin lịch tết 2013, cung cấp mẫu lịch tết 2013, phôi lịch tết 2013BẢNG BÁO GIÁ LỊCH ĐỘC QUYỀN

Lịch 1 tờ nẹp thiếc 40x60 cm
SLượng/Loại Giấy
Couche 180gsm
Couche 200gsm
Couche 230gsm
Couche 250gsm
Couche 300gsm
100
22.600 đ
23.200 đ
23.350 đ
23.600 đ
24.450 đ
300
9.500 đ
10.000 đ
10.200 đ
10.300 đ
10.800 đ
500
6.800 đ
7.150 đ
7.250 đ
7.380 đ
7.900 đ
1000
5.000 đ
5.400 đ
5.450 đ
5.550 đ
6.050 đ
2000
4.150 đ
4.500 đ
4.550 đ
4.650 đ
5.150 đ
3000
3.950 đ
4.200 đ
4.300 đ
4.400 đ
4.850 đ


Lịch 3tờ nẹp thiếc 40x60 cm

SLượng/Loại Giấy
Couche 180gsm
Couche 200gsm
Couche 230gsm
Couche 250gsm
Couche 300gsm
100
51.500 đ
53.400 đ
53.750 đ
54.500 đ
57.150 đ
300
21.000 đ
22.200 đ
22.500 đ
23.000 đ
24.850 đ
500
14.750 đ
15.850 đ
16.100 đ
16.550 đ
18.100 đ
1000
10.360 đ
11.450 đ
11.650 đ
12.050 đ
13.500 đ
2000
8.250 đ
9.250 đ
9.450 đ
9.850 đ
11.250 đ
3000
7.600 đ
8.450 đ
8.650 đ
9.000 đ
10.400 đ

Lịch 5 tờ nẹp thiếc 40x60 cm

SLượng/Loại Giấy
Couche 180gsm
Couche 200gsm
Couche 230gsm
Couche 250gsm
Couche 300gsm
100
80.950 đ
84.050 đ
      84.700 đ
85.950 đ
90.300 đ
300
32.600 đ
34.700 đ
35.150 đ
35.950 đ
39.050 đ
500
22.800 đ
24.700 đ
25.050 đ
25.850 đ
28.450 đ
1000
15.780 đ
17.600 đ
17.900 đ
18.550 đ
21.050 đ
2000
12.400 đ
14.050 đ
14.400 đ
15.000 đ
17.350 đ
3000
11.650 đ
13.100 đ
13.400 đ
14.050 đ
16.350 đ

Lịch 7 tờ nẹp thiếc 40x60 cm

SLượng/Loại Giấy
Couche 180gsm
Couche 200gsm
Couche 230gsm
Couche 250gsm
Couche 300gsm
100
110.500 đ
115.000 đ
115.700 đ
117.450 đ
123.550 đ
300
44.300 đ
47.200 đ
47.800 dđ
48.950 đ
53.350 đ
500
30.900 đ
33.550 đ
34.050 đ
35.150 đ
38.800 đ
1000
21.200 đ
23.750 đ
24.200 đ
25.050 đ
28.600 đ
2000
16.600 đ
18.950 đ
19.400 đ
20.250 đ
23.550 đ
3000
15.600 đ
17.650 đ
18.100 đ
18.950 đ
22.200 đ

Lịch 13 tờ nẹp thiếc 40x60 cm

SLượng/Loại Giấy
Couche 180gsm
Couche 200gsm
Couche 230gsm
Couche 250gsm
Couche 300gsm
100
199.000 đ
207.150 đ
208.750 đ
212.000 đ
223.900 đ
300
79.100 đ
84.500 đ
85.600 đ
87.750 đ
95.900 đ
500
55.600 đ
60.500 đ
61.450 đ
63.400 đ
70.250 đ
1000
38.250 đ
43.000 đ
43.750 đ
45.400 đ
51.900 đ
2000
29.450 đ
33.850 đ
34.650 đ
36.300 đ
42.350 đ
3000
27.600 đ
31.400 đ
32.250 đ
33.850 đ
39.800 đ

Lịch 3tờ lò xo thiếc 40x60 cm

SLượng/Loại Giấy
Couche 180gsm
Couche 200gsm
Couche 230gsm
Couche 250gsm
Couche 300gsm
100
52.150 đ
54.000 đ
54.400 đ
55.150 đ
57.750 đ
300
22.100 đ
23.350 đ
23.600 đ
24.100 đ
26.000 đ
500
16.100 đ
17.250 đ
17.450 đ
17.900 đ
19.500 đ
1000
11.600 đ
12.700 đ
12.900 đ
13.300 đ
14.800 đ
2000
9.500 đ
10.500 đ
10.700 đ
11.100 đ
12.500 đ
3000
8.800 đ
9.700 đ
9.900 đ
10.250 đ
11.650 đ

Lịch 5 tờ nẹp lò xo 40x60 cm

SLượng/Loại Giấy
Couche 180gsm
Couche 200gsm
Couche 230gsm
Couche 250gsm
Couche 300gsm
100
81.600 đ
84.700 đ
85.300 đ
86.600 đ
90.950 đ
300
33.750 đ
35.800 đ
36.250 đ
37.050 đ
40.200 đ
500
24.200 đ
26.050 đ
26.450 đ
27.200 đ
29.800 đ
1000
17.050 đ
18.850 đ
19.150 đ
19.800 đ
22.300 đ
2000
13.600 đ
15.300 đ
15.600 đ
16.250 đ
18.600 đ
3000
12.900 đ
14.350 đ
14.650 đ
15.300 đ
17.600 đ


Lịch 7 tờ nẹp lò xo 40x60 cm

SLượng/Loại Giấy
Couche 180gsm
Couche 200gsm
Couche 230gsm
Couche 250gsm
Couche 300gsm
100
112.300 đ
116.700 đ
117.600 đ
119.300 đ
125.450 đ
300
46.400 đ
49.300 đ
49.900 đ
51.050 đ
55.450 đ
500
33.300 đ
35.900 đ
36.500 đ
37.500 đ
41.200 đ
1000
23.500 đ
26.000 đ
26.450 đ
27.300 đ
30.800 đ
2000
18.700 đ
21.100 đ
21.500 đ
22.400 đ
25.700 đ
3000
17.750 đ
19.800 đ
20.200 đ
21.100 đ
24.300 đ

Lịch 13 tờ nẹp lò xo 40x60 cm

SLượng/Loại Giấy
Couche 180gsm
Couche 200gsm
Couche 230gsm
Couche 250gsm
Couche 300gsm
100
200.900 đ
209.000 đ
210.700 đ
213.900 đ
225.750 đ
300
81.400 đ
86.800 đ
87.900 đ
90.000 đ
98.200 đ
500
58.100 đ
63.000 đ
64.000 đ
65.900 đ
72.750 đ
1000
40.150 đ
44.850 đ
45.650 đ
47.300 đ
53.800 đ
2000
31.300 đ
35.700 đ
36.500 đ
38.150 đ
44.250
3000
29.700 đ
33.500 đ
34.300 đ
35.950 đ
41.900 đ


* Lưu ý: Giá trên là giá in, chưa bao gồm phí gia công thành phẩm.
- Chúng tôi chuyên nhận in lịch độc quyền hoặc lịch có sẵn ngoài thị trường

- Lịch Block

- Lịch để bàn (lịch chữ A)

- Lịch tờ (loại 1,3,5,7,13 tờ)

- Lịch bìa lò xo giữa

- v.v.v.v.


Quý khách muốn có giá tốt nhất và chất lượng tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi !!!


Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More